1 Bình luận
  • lumiacuibap

    Làm thẻ tháng 3 bây giờ sắp hết tháng 10 không thấy CCCD của mình ở đâu. Kiểu hô hào mục tiêu cho khí thế, nhưng thực tế khối lượng hoàn thành thì đến hẹn lại hẹn.

Website liên kết