14 Bình luận
 • goaway

  Kịch bản:

  - Thua Lei, bị chửi.

  - Rồi hòa Liv: được tung hô các kiểu.

  - Rồi lại thua Tốt và bị ăn chửi.

  - Xong lại cầm hòa được MC: là được tung hô,

  Và cứ như thế Ole vẫn được cứu

 • haolvht

  Chắc là Arsenal rồi, đang hớn hở tìm đồng đội kìa…mà nước xa có “cứu” được lửa gần

Website liên kết