3 Bình luận
  • tranchauduongden

    Đó là một tin tốt!

  • hxnb

    H đầy ra, nhưng cho tự cách ly tự chữa, gọi y tế phường xã khu phố không ai tới hết chỉ nhận được 1 câu tự cách ly đi DM chính quyền cơ sở BD

  • taitanphat

    đúng rồi đóng đi để còn tập trung nguồn lực và việc khác

Website liên kết