20 Bình luận
  • haolvht

    "Gởi đến Pháp và những nước đang theo Mỹ: Những gì các vị đang làm là tự giao nộp độc lập, chủ quyền của mình và phục vụ như tay sai của nước Mỹ"

    Moá, nó nói chuyện chủ quyền kìa

Website liên kết