18 Bình luận
  • huyhoiham

    Bao giờ thì mình nói thật với nhau nhể? Giờ cứ giả mù giả điếc mà sống đã

Website liên kết