1 Bình luận
  • catbuicuocdoi

    GV có bị cấm dạy thêm đâu, nêu muốn dạy phải xin phép mở trung tâm để dạy. Cấm ở đây là cấm ép học sinh dạy thêm ấy và không đăng ký mở trung tâm (kiểu dạy chui ấy)

Website liên kết