34 Bình luận
  • aoanh123456

    @black_knight đồ thật nó vậy ông chả bít gì. Hàng thật loại to nó đều vậy hết.

  • haitotbung

    @aoanh123456 chuẩn) giờ tôi nhìn hàng bơm là tụt hứng. Bé cũng được, nhưng thật vẫn hơn.


    Hàng thật nó có độ chảy, mềm mại, đầy cảm xúc.

    Thường mấy ông ít kinh nghiệm nhìn hàng giả rồi tưởng tượng thấy ngon. Chứ đã từng tiếp xúc rồi là thay đổi ngay.

Website liên kết