47 Bình luận
  • dan9

    @307151 Mấy ông đi lên từ đoàn lãnh đạo chán bỏ mẹ đi. Lúc làm đoàn cơ hội thịt đoàn viên nó quen rồi

  • vidicdoan

    @haitotbung có luôn bài đưa vợ cho thằng khác chơi để hạ bệ hắn thì nước đi này tại hạ không lường được 😂

Website liên kết