11 Bình luận
  • taoaman

    Nhìn con cái trưởng thành như vậy mình cũng khóc thôi

  • AvanSutoLatsu

    @tammttg

    Diva Mỹ Linh còn khẳng định: "Không phải con hát mẹ khen hay mà live một set 5 bài thế này thì đủ hành trang vào đời không phải ngại".
Website liên kết