20 Bình luận
  • cs4ko

    Vãi cả đá rơi súng, vãi cả đi cướp mang côn, vãi cả đi cướp đứng múa côn, vãi cả đạo diễn óc lợn

  • totaltinh

    @cicada sợ mấy thằng kia tới bẻ giả mà lọi tay .

Website liên kết