17 Bình luận
  • bi_tun

    @haiyannotme được vợ đuổi khỏi nhà thì còn có cớ để đi chứ đằng này vẫn phải làm ô sin trong chính căn nhà của mình bạn à

  • sinhgia

    Ngày mai tôi lấy vợ rùi

    Ngày mai thôi hết...hết đời con trai

Website liên kết