1 Bình luận
 • kekin

  Trạng Tí

  Khởi chiếu: 1/2 (mùng một Tết)

  Thể loại: Giả tưởng

  Đánh giá: 9/10 (Phải xem)


  1990

  Khởi chiếu: 1/2 (mùng một Tết)

  Thể loại: Hài - Lãng mạn

  Đánh giá: 5/10 (Có thể xem)


  Nhà không bán

  Khởi chiếu: 1/2 (mùng một Tết)

  Thể loại: Hài - Kinh dị

  Đánh giá: 2/10 (Bị dí dao vô cổ bắt xem thì xem)


  Chìa khóa trăm tỷ

  Khởi chiếu: 1/2

  Thể loại: Hài - Hành động

  Đánh giá: 7/10 (Nên xem)


  Mưu kế thượng lưu

  Khởi chiếu: 1/2 (mùng một Tết)

  Đánh giá: 3/10 (rảnh quá không có gì làm và có thời gian để đốt thì xem)

Website liên kết