4 Bình luận
  • taoaman

    1 trong 2 lãnh đạo tinh thần của phật giáo thế giới. Tôi follow FB của thầy từ vài năm trc sau khi đọc xong 1 cuốn sách của thầy dù tôi theo đạo khoa học, ngày hôm nay fb thầy post 1 vài bài kể cả cáo phó của thầy nhưng lượng react lên status thì care và love chiếm đa số chứ ko phải sad. Đó là tinh thần mà cả đời thầy đã truyền đạt cho thế giới. Các bạn chưa hiểu về con người này có quyền mỉa mai này nọ như ở link đã lên hot sớm hơn nhưng tôi hy vọng đây là cái duyên để các bạn bỏ chút thời gian tìm hiểu về người con Việt Nam đã vượt ra khỏi biên giới đất nước rất xa và từ rất lâu này.

  • minhquangos

    Adida phật.

  • taoaman

    1 trong 2 lãnh đạo tinh thần của phật giáo thế giới. Tôi follow FB của thầy từ vài năm trc sau khi đọc xong 1 cuốn sách của thầy dù tôi theo đạo khoa học, ngày hôm nay fb thầy post 1 vài bài kể cả cáo phó của thầy nhưng lượng react lên status thì care và love chiếm đa số chứ ko phải sad. Đó là tinh thần mà cả đời thầy đã truyền đạt cho thế giới. Các bạn chưa hiểu về con người này có quyền mỉa mai này nọ như ở link đã lên hot sớm hơn nhưng tôi hy vọng đây là cái duyên để các bạn bỏ chút thời gian tìm hiểu về người con Việt Nam đã vượt ra khỏi biên giới đất nước rất xa và từ rất lâu này.

Website liên kết