23 Bình luận
  • tuanha2000vn

    Trong các hình thức cấm vận, tôi chưa thấy ai ra tay tàn độc như thế này...

Website liên kết