44 Bình luận
  • sung_than_cong

    Musk dám chơi với tôi ko, ai thắng có dc em hoa hậu Tiểu Vy. Chấp Musk cầm cả súng phun lửa, tôi cầm phóng lợn đậm đà bản sắc dân tộc.

    Nhà chùa chưa ngán ai bao giờ 😤😤😤

  • TanNg

    Khuyến mại cho Putin thêm con gấu, còn anh thì có súng phun lửa. Fair fight

Website liên kết