28 Bình luận
  • TanNg

    @taoaman nó là người Nga làm cho các cty Tây, ở Nga thì không trả lương được vì lệnh trừng phạt nên giải pháp là đưa người đi. Vừa có nhân lực làm việc mà lại không góp phần nuôi chiến tranh Putin.

Website liên kết