2 Bình luận
  • taikhoanao123

    Người dân Châu Phi có vẻ rất quý người Việt mình, từ vụ Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có thể thấy rõ nhất!

Website liên kết