1 Bình luận
  • jakethanh

    Ở một đất nước mà đến gần 80% có người thân đi lính, 50% là thương binh, 30% gia đình có liệt sĩ vẫn có người ủng hộ chiến tranh, vô cảm với hình ảnh đất nước Ukraina bị bom đạn bao trùm

Website liên kết