31 Bình luận
  • Firefly

    Gom đc ít VHM 59.7, evf 11.8, Pow 11.7, php 18k, CLL 30k


    hài lòng với đợt đi chợ này. Chờ cơ hội gom thêm

Website liên kết