6 Bình luận
 • siano

  - Cậu phải giữ gìn, tiểu đoàn trưởng mà không chiến đấu được thì tinh thần anh em ra sao.


  Nói xong, trung đoàn trưởng đưa cho tiểu đoàn trưởng hai viên kẹo:


  - Cậu ăn đi cho khỏe.

  Ông Hoè ăn 1 viên, về cho ông Lê Sơn 1 viên, ông Lê Sơn lại cho ông Nhuận. Ông Nhuận lại đưa cho ông Hoè do ông Hoè bị thương. Khi ông Hoè hỏi, ông Lê Sơn lại nói dối là ăn rồi. 

  ———

  Câu chuyện tình người giữa những người chiến sỹ Điện Biên Phủ xung quanh 2 cái kẹo thật lớn lao và vĩ đại. Chỉ mấy ngày sau, tiểu đoàn của ông Hoè hi sinh hơn 300 chiến sỹ để chiếm được đồi A1. 


  Tình người như vậy, thật hiếm có trong đời. Cho nên VN chúng ta chiến thắng được Pháp - Mỹ - Nhật - Trung Quốc là hoàn toàn xứng đáng. 


  Xin Vĩnh biệt cụ Hoè, kính cẩn nghiêng mình và đời đời biết ơn cụ!

 • K2T2

  Vĩnh biệt ông - người lính cụ Hồ

 • warandmagic

  Vĩnh biệt ông - người anh hùng

 • Jennyhp

  Ông thọ quá. Mong ông an nghỉ!

 • siano

  - Cậu phải giữ gìn, tiểu đoàn trưởng mà không chiến đấu được thì tinh thần anh em ra sao.


  Nói xong, trung đoàn trưởng đưa cho tiểu đoàn trưởng hai viên kẹo:


  - Cậu ăn đi cho khỏe.

  Ông Hoè ăn 1 viên, về cho ông Lê Sơn 1 viên, ông Lê Sơn lại cho ông Nhuận. Ông Nhuận lại đưa cho ông Hoè do ông Hoè bị thương. Khi ông Hoè hỏi, ông Lê Sơn lại nói dối là ăn rồi. 

  ———

  Câu chuyện tình người giữa những người chiến sỹ Điện Biên Phủ xung quanh 2 cái kẹo thật lớn lao và vĩ đại. Chỉ mấy ngày sau, tiểu đoàn của ông Hoè hi sinh hơn 300 chiến sỹ để chiếm được đồi A1. 


  Tình người như vậy, thật hiếm có trong đời. Cho nên VN chúng ta chiến thắng được Pháp - Mỹ - Nhật - Trung Quốc là hoàn toàn xứng đáng. 


  Xin Vĩnh biệt cụ Hoè, kính cẩn nghiêng mình và đời đời biết ơn cụ!

 • cafelu

  Vĩnh biệt cụ - người bộ đội cụ Hồ

 • hxnb

  Thế hệ trẻ chúng cháu xin nghiêng mình trước Cụ và các đồng chí của cụ.

Website liên kết