35 Bình luận
  • kekin

    Lãnh đạo nên được chiếu sáng bởi một mặt trời khác, đổ bóng không giống những người còn lại là đúng rồi

  • jakethanh

    @cryptovn Riêng vụ ảnh này thôi cũng chứng tỏ anh không có tâm, còn tầm thì em không biết

Website liên kết