38 Bình luận
  • kekin

    @Chungvnid Ai cũng biết người thiếu giao dục tử tế ở LH này là ông mà

  • tomahawk

    @taoaman chắc học theo thần thoại Bắc Âu, khi chiến binh chết trận thì linh hồn sẽ được đến Valhalla, ở đó các chiến binh ban ngày chia phe đánh trận, tối đến thì ăn nhậu

Website liên kết