1 Bình luận
  • nam_tien

    Quy hoạch Cao tốc mà ko làm làn dừng khẩn cấp... Thu hồi vốn xong lại làm tiếp để thu tiếp... Cái vòng tròn này chắc sẽ quay hơi lâu. Khổ dân, mang tiếng Nhà nước.!

Website liên kết