13 Bình luận
  • haiyannotme

    Cờ đến tay cả chục lần mà còn không phất được, việc dễ thì không làm Ars vẫn thấy thiếu một ông kiểu sao lớn có khả năng gánh đội như kane hay son.

  • Kent_VC

    Căng bình thường thôi, tình cảnh nó như MC với Liv, Ars vẫn nắm quyền tự quyết trong tay

Website liên kết