66 Bình luận
  • anhpndnet

    Năm xưa VN đá ở sân Thống Nhất, ex mình cũng lén đi xem với 1 thằng bồ khác, đá xong lúc 8h mà đến hơn 12h đêm ex mới về đến nhà. Mình lục balo thì thấy máy chụp hình có ảnh 2 người đó chụp trên hàng ghế sân Thống Nhất, trong balo cũng có 2 viên tránh thai khẩn cấo đã uống hết 1 viên. Sau đó thì mình chủ động quay về cuộc sống FA )))

  • soitrang

    Cẩn thận bọn làm nội dung bẩn. Chưa chắc thật đâu.

Website liên kết