1 Bình luận
  • Phaothu

    có ubkt; có thanh tra, công an, đoàn giám sát hđnd, giờ thêm ban chỉ đạo, … nhiều bên thế thì chạy sao đc nữa, có chạy vào lò,

Website liên kết