2 Bình luận
  • PythonGable

    Là sao ạ? Xe này chỉ thương binh mới được dùng hả?

    • NhinChiRuaChu

      @PythonGable nhà nước muốn hỗ trợ những thương bệnh binh có công ăn việc làm. Tuy nhiên nhiều thương binh giả xuất hiện làm cho những người này (thương bệnh binh) không có việc. Mấy việc bốc vác, chở đồ này cần người khỏe mạnh để còn hỗ trợ người thuê sắp xếp đồ đạc lên xe ...

Website liên kết