2 Bình luận
  • warandmagic

    Htrc tôi cũng vừa đọc, muốn iran bán dầu thay nga nhưng vẫn cấm vận

  • mrsaigon

    phe trục của thằng warandmagic đang chiến thắng khắp nơi rồi , chắc nó đang mừng vì mặt trận thái bình dương cũng sắp được mở

Website liên kết