2 Bình luận
  • haiyannotme

    Ông Lương Hoài Nam - người 15 năm trước đã tham gia đưa Qantas đến với Pacific Airlines, cổ đông cá nhân duy nhất - cho biết rằng hồi Qantas muốn rút, ông đã chào mua lại 30% cổ phần với hy vọng hợp tác cùng Vietnam Airlines tái cơ cấu Pacific Airlines một lần nữa. “Nhưng Vietnam Airlines không muốn điều đó”.

Website liên kết