24 Bình luận
  • nguyentrieu89

    vụ này xử cũng dễ thôi, tách làm 2 vụ riêng biệt, cần làm thật nghiêm việc khai thác cát lậu, ảnh hưởng đời sống bà con, xâm hại tài nguyên quốc gia phạt 20 triệu đi, còn vụ còn lại cố ý giết người, sử dụng vũ khí quân dụng cỡ chung thân là được

Website liên kết