5 Bình luận
  • warandmagic

    Các nc thích chơi đòn hội đồng thì lạm phát tăng kỷ lục, còn thằng khôn nhất pháp chỉ có 5%. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt . Kinh nghiệm bị bóp mất hợp đồng tàu ngầm làm pháp khôn hẳn ra

  • anhpndnet

    Nên xem video phát biểu của chủ tịch FED nha các bạn. Có nhiều cái hay và ngọt nước lắm :X

Website liên kết