62 Bình luận
  • cuong205a

    4002

  • duongns84

    @warandmagic bác lại nói bừa, như quan điểm của em thì gái ngành không chơi vì sợ bẩn, gái tự cho không chơi vì sẽ dính trap, gái không cho thì dĩ nhiên là mình không chơi được

  • nhanxoi

    Bài này chắc có bôi trơn để đưa lên. Định hướng dư luận thương hại 2 ông kia bị lừa chỉ là bị hại

Website liên kết