24 Bình luận
  • pincono

    như voucher giảm giá ấy nhỉ

  • vantaitanthanhloi

    lúc còn tại chức thì bảo : "tham nhũng = tử hình", Giờ hết nộp hàng chục tỷ đồng giờ bằng khen, huân chương, bệnh án hahahaha

Website liên kết