60 Bình luận
  • anhpndnet

    Nhớ ngày trước vụ khuyết ghế Bộ trưởng BYT thì mình có comment bảo là theo quy hoạch cán bộ ở tầm bộ trưởng thì cần có kinh nghiệm bí thư (hoặc chủ tịch) tỉnh / thành phố trước. Có vài ông vào ném đá mình, giờ thì bí thư Bắc Ninh về làm Bộ trưởng BYT.

    Khổ, chia sẻ tý thông tin mà cũng bị ném đá

  • anhpndnet

    @307151 bác đọc ở đâu thì để lại nơi đó hoặc trong đầu thôi, đem đi nơi khác đăng lên có ngày dính rắc rối đấy. Chuyện điều động công tác cán bộ ở tầm Thủ tướng trao quyết định tận tay mà bác nói khơi khơi thế thì coi chừng ...

Website liên kết