22 Bình luận
  • dothanhlam

    @hill đề nghị sửa lại cho nó có vần, có điệu. Thế nó mới thành thơ theo chuẩn thím Cường được

    Làm chym sao biết đánh cờ ?

    Làm chym chỉ biết chào cờ thôi anh :s

Website liên kết