3 Bình luận
  • VTV

    Không biết có giống lộ trình xe máy không nhỉ? Kiểu thấy mở bài, kết bài mà chả thấy thân bài đâu

  • jqka_jqka

    khi đó xăng thừa, dùng xăng để sx điện! hóa ra bằng nhau!

Website liên kết