1 Bình luận
  • trung__123

    Phương Tây vs bọn Mỹ đúng là thượng đẳng, đây có vẻ là cơ hội cho các nước yếu thế chọn phe!

Website liên kết