29 Bình luận
  • KaZaT

    @kekin không nói thác loạn tiêu cực, mà nhiều khi đi karaoke thôi, anh chị em lâu ngày vào xả stress nhảy nhót 1 tí cho vui là kiểu gì cũng có thành phần thấy vui ngồi dưới quay clip hoặc live stream, mà thành phần này thường sẽ không tham gia mà chỉ ngồi 1 chỗ ăn hoa quả và cầm đt =.=

  • AntiGod

    Bằng một cách nào đó lotus vẫn cố níu kéo những hơi thở thoi thóp cuối cùng

Website liên kết