31 Bình luận
  • black_knight

    @hbdsq sư chỗ bác ăn chơi trác táng thế, chả bù chỗ em, sư thầy tập trung làm ăn lắm, cứ gom tiền công đức được là đi mở chùa mới suốt, giờ mở hẳn 5-6 chùa ở 3 tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn chùa luôn

  • whoreallycares

    Phóng sinh cũng phải con to cho nó khủng. Chán với cái nhận thức. Sư với chả sãi. Phóng sinh còn này để nó tiêu diệt bao nhiêu con khác. Ngu ngốc nào bằng nữa

Website liên kết