38 Bình luận
  • KiuPit

    Tộc người Âu nó ko an phận cam chịu như tộc Á , cứ ép dân phi nghĩa thế này kiểu gì cũng xảy ra chuyện , nhất là mấy anh Vodka

    Cứ nhìn lịch sử đấu tranh nhân loại thì biết

Website liên kết