34 Bình luận
  • tuannguyenvt

    vác quân đi đánh nước khác, chết bao nhiêu là người, phá hoại bao nhiêu csvc lại còn vơ vét cơ man nào là châu báu. thằng pháp,nhật, mỹ củng nhanh nhanh mà đền cho VN, đừng để bố mài đưa trát))

Website liên kết