25 Bình luận
  • darkflames

    VN đất nước tự do, giải chạy phong trào ai tham gia cũng được, cớ éo gì mấy bà U cấm người Nga chạy nhảy ở HN, đây là HN, éo phải Kiev

Website liên kết