1 Bình luận
  • lamthenao

    Thuật ngữ Hedge Accounting hay gọi Việt hóa chính là Kế toán phòng hộ là một phương pháp kế toán mà các bút toán điều chỉnh giá trị hợp lý của một chứng khoán và các khoản phòng hộ đối nghịch của nó được coi là một. 

Website liên kết