58 Bình luận
  • Chungvnid

    @namka mang cái Rfi, Bbc, Voa..ra đây để cúng à. Toàn đọc bọn này thảo nào đầu óc có vấn đề.

  • SuperSliver

    @thuanha Đạo luật hơn 40 tỷ này nó là "Aid", ghi rõ là viện trợ rồi nên đa số trong đó sẽ là không phải trả lại thôi, các khoản vay - "loan" nếu có sẽ rất ít. Cái giọng điệu Ukraine phải trả tiền cho Mẽo là từ mõm của đội pro Putin cả chứ chẳng có báo chí quốc tế nào khai thác chủ đề đó cả.

    Cơ bản, nước bé đánh nhau với nước lớn không có viện trợ thì cực kỳ khó khăn. Nhìn lại lịch sử VN thì rõ. Chưa kể có ai sẵn sàng viện trợ hoặc thậm chí cho vay không nữa. Những thằng nước lớn mà mất dạy thì rất hay tuyên truyền là nước bé phải ngoan, hoặc phải tự cường, đừng chơi thân với Tây để khi có biến thì nó đánh cho dễ, điển hình là thằng Tàu và đội ngũ pro Tàu hay tích cực tuyên truyền.

Website liên kết