2 Bình luận
  • xskqmb

    cũng đâu cần thông báo trước cho TQ làm gì, việc của nước người ta mà.

  • godailynews01

    Nghe cách nói của Putin về bác Tập Cẩn Bình có vẻ bác Bình là người kín tiếng nhể và ít để lộ cảm xúc trên mặt nhỉ

Website liên kết