46 Bình luận
  • cmcc

    @dongtataydoc88 em thấy việt nam cũng cay cú thù dai đấy chứ, có điều không tham vọng mà là tham lam

  • taoaman

    Do Việt Nam mới hòa bình đc có mấy chục năm thôi, ơ mà khoan hàn xẻng vẫn đang chiến tranh mà

Website liên kết