1 Bình luận
  • lamthenao

    Làm thế nào để khơi dậy sự sáng tạo ? Theo Google, Sáng tạo là việc sử dụng trí tưởng tượng hoặc ý tưởng ban đầu để tạo ra thứ gì đó; tính sáng tạo. 

Website liên kết