18 Bình luận
  • quanhv_bkhn

    @dankia2027 bố cái thằng óc chó! Quả bóng do Adidas chế tạo, nhưng đã bàn giao cho FIFA, và FIFA là người quản lý, quyết định! Bố Adidas cũng chẳng dám quyết định tước bàn thắng của thím 7 nhà mày!

Website liên kết