4 Bình luận
 • manhnx

  Cuối cùng thì Iran / TQ cũng phải nới lỏng 1 chút cho người dân.

  TQ thì nới lỏng cách ly covid sau biểu tình

  Iran thì bỏ CS đạo đức sau khi biểu tình lan rộng.

  • TanNg

   @manhnx Bác tin rồi

  • cicada

   CHO AI LƯỜI ĐỌC:

   - CẢNH SÁT ĐẠO ĐỨC LÀ LỰC LƯỢNG NHẰM GIÁM SÁT CÔNG CHÚNG TUÂN THỦ CÁC GIÁ TRỊ HỒI GIÁO (TRANG PHỤC, PHỤ NỮ PHẢI ĐỘI KHĂN TRÙM ĐẦU, QUẦN ÁO DÀI VÀ CẤM MẶC QUẦN ĐÙI, QUẦN BÒ RÁCH ...)

   - NHIỀU NGƯỜI BIỂU TÌNH KHỞI ĐẦU VỚI THÔNG ĐIỆP ĐÒI QUYỀN TỰ DO VÀ BÌNH ĐẲNG CHO PHỤ NỮ, DẦN MỞ RỘNG THÀNH YÊU CẦU CẢI CÁCH XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ.

   - HÀNG NGHÌN NGƯỜI THAM GIA PHONG TRÀO ĐÃ BỊ BẮT.

 • dreamy_sailor

  đài nhà nước iran bác tin rồi, chắc đang đấu đá bên trong

Website liên kết