2 Bình luận
  • henryford

    Năm mới ko có anh em uống Vodka cũng chán, và cái kết, ông Nga xem lại tác chiến chứ kiểu này đánh với nước lớn thì ăn mày cả lũ

Website liên kết